Polska

Product configurator

Chemische en petrochemische industrie

In de chemische en petrochemische industrie is een permanente bewaking nodig van ruimten en installaties, waar zich een explosiegevaarlijke atmosfeer kan vormen. 

Voor de bescherming van personen is er een constante MAK-waarde* bewaking nodig van toxische gassen en dampen. Bovendien moet een zuurstofgebrek- en overschotbewaking uitgevoerd worden. Voor de controlemeting of reservoirs, ruimten, schachten en kanalen gasvrij zijn, worden draagbare multigas meetapparaten gebruikt.

*Maximale werkplekconcentratie, geeft de maximaal toegestane concentratie aan van een stof als gas, damp of zwevende deeltje in de (adem)lucht op de werkplek, waarbij geen schade voor de gezondheid te verwachten is.

Apparaten, die hier ingezet worden

Draagbare gasdetectiesystemen: 
MICRO IV Enkelgas meetapparaat voor toxische gassen, waterstof en zuurstof
Microtector II G450 4-gasmeetapparaat
Microtector II G460 7-gasmeetapparaat

Stationaire gasdetectiesystemen:
Stationaire gasdetectiesystemen voor toxische en brandbare gassen

Klanten, die in deze branche al GfG apparaten gebruiken

·         Akzo Nobel

·         Bayer AG

·         BASF

·         Ciba-Geigy

·         Evonik Degussa

·         ExxonMobil

·         Hoechst GmbH (sanofi-aventis groep)

·         MiRO Mineraloelraffinerie

·         Novartis Duitsland GmbH

Zie hier onze uitgebreide Referentielijst.

Kaart van GfG Locaties

GfG Nederland B.V.

Siriusdreef 17
2132 WT Hoofddorp