Polska

Product configurator

Gebouwenbewaking

Openbare gebouwen worden door veel personen bezocht. Warenhuizen, banken, kantoren, universiteiten of ziekenhuizen worden daarom steeds vaker door stationaire gasdetectie systemen beschermd tegen mogelijke gevaarlijke gassen.  

In universiteiten, ziekenhuizen en laboratoria wordt met veel verschillende gassen gewerkt, die voor een deel via lange leidingen geleid worden. De constante controle van de leidingen is een belangrijk veiligheidsaspect. Ook de opslag van gassen en de bewaking van ruimten, waar met gassen en dampen gewerkt wordt, moet veiliggesteld worden door de inzet van stationaire gasdetectiesystemen.

Apparaten, die hier ingezet worden

Stationaire gasdetectiesystemen:
Stationaire gasdetectiesystemen voor toxische en brandbare gassen

Klanten, die in deze branche al GfG apparaten gebruiken

·         Max-Planck-Gesellschaft

·         Metro AG

·         Uni Klinikum Münster

·         Universität Wien

·         Universität Bremen

Zie hier onze uitgebreide Referentielijst.

Kaart van GfG Locaties

GfG Nederland B.V.

Siriusdreef 17
2132 WT Hoofddorp