Polska

Product configurator

Producten

Draagbare gasdetectiesystemen

Voor de persoonlijke veiligheid ontwikkelt GfG lichte, robuuste en hoogwaardige gasdetectiesystemen. De compacte apparaten zijn qua bediening heel eenvoudig en betrouwbaar. Elektrochemische en infrarood sensoren bewaken permanent de gasconcentratie, die de werkomgeving omgeeft.

Enkelgas meetapparaten en multigas meetapparaten, die tot 7 verschillende gassen tegelijk meten, beschermen de medewerker door direct waarneembare akoestische en optische waarschuwingssignalen tegen mogelijke gevaarlijke gassen. De duurzame sensoren en de hoge accucapaciteit zijn economische factoren, die alle apparaten onderscheiden.

Lees meer

Stationaire gasdetectiesystemen

Een vast gasdetectiesysteem controleert permanent de werk- of productieomgeving op mogelijke gevaarlijke gassen en garandeert de nodige veiligheid. Al bij de kleinste afwijkingen van de gasconcentratie wordt het desbetreffende alarm geactiveerd of de onmiddellijke uitschakeling van de productie-installatie. Er worden meer dan 500 meetbereiken van verschillende gassen en dampen geregistreerd.

Een stationair gasdetectiesysteem bestaat uit een transmitter (transmitter) en een analyse-unit (controller). GfG gasdetectiesystemen passen zich aan iedere uitdaging aan. Zo kunnen er installaties met slechts één transmitter, maar ook installaties met 256 transmitters gerealiseerd worden. 

Lees meer

Watermeettechniek

Voor de betrouwbare bewaking van vloeistoffen biedt GfG speciaal ontworpen meetinstallaties aan. De veilige bewaking van zoet- en zoutwater, de selectieve ammoniakmeting in het koelcircuit of ammoniummetingen in zuiveringsinstallaties stellen speciale eisen aan de meettechniek. De kleinste verontreinigingen kunnen mensen in gevaar brengen, producten onbruikbaar maken en bedrijfsinstallaties beschadigen. De permanente bewaking van de vloeistoffen door watermeetapparaten waarschuwt vroegtijdig voor mogelijke gevaren. 

Lees Meer

Kaart van GfG Locaties

GfG Nederland B.V.

Siriusdreef 17
2132 WT Hoofddorp