Polska

Product configurator

GMA200-MT

Steunrailmontage

Krachtig gasdetectiesysteem voor de diverse eisen voor de meting van gevaarlijke gassen

Het gasdetectiesysteem GMA200-MT is de meest innovatieve en meest flexibele besturings- en analyse-unit van gevaarlijke gassen op de markt. Voor industriële en commerciële toepassingen voor de meting van brandbare en toxische gassen/ dampen en voor de meting van zuurstofconcentraties biedt hij het voordeel van onbeperkte configuratiemogelijkheden.

Compacte gasdetectiesysteem, flexibel inzetbaar

Aan een gasdetectiesysteem GMA200-MT kunnen tot 16 verschillende GfG transmitters aangesloten worden voor verschillende gassoorten. De transmitters kunnen stervormig afzonderlijk - analoog of kabel besparend, bij de inzet van digitale GfG transmitters via de RS485 interface aangesloten worden als busvariant. Het softwareprogramma GMA200-configuratie maakt de snelle en eenvoudige configuratie van de meetpunten mogelijk, ook bij uitbreidingen van al geïnstalleerde gasdetectiesystemen GMA200-MT. Met behulp van de software kunnen instellingen, zoals meetpuntaanduidingen, het type Transmitter, soort gas en meetbereik, drie individuele of bepaalde alarmgrenswaarden per meetpunt en de bijbehorende relais vrij geprogrammeerd worden.

Geïntegreerde en externe relais

Constant stijgende eisen aan veiligheidsmaatregelen tot en met redundant uitgevoerde veiligheidsmaatregelen voor gevaarlijke gassen vereisen tegenwoordig complexe gasdetectiesystemen.

Het gasdetectiesysteem GMA200-MT heeft acht interne relais. Voor het realiseren van veiligheidsmaatregelen en alarmeringen zijn zes relais verkrijgbaar, die met de configuratiesoftware vrij geprogrammeerd kunnen worden. De configuratiesoftware biedt uitgebreide en flexibele mogelijkheden, zoals de toewijzing van afzonderlijk of meerdere meetpunten aan relais, afzonderlijke alarmeringen per meetpunt en de alarmgrenswaarde, configuratie van verzamel- of groepsalarmen, storingsmeldingen en votingfuncties.

Bovendien staat er telkens een relais als veiligheidsgerichte storingsmelding en als onderhoudsrelais ter beschikking.

Voor een verdere uitgebreide realisatie van veiligheidsmaatregelen kan de GMA200-MT met max. 4 extra relaismodules uitgebreid en het aantal ter beschikking staande relais tot max. 72 verhoogd worden. Via een busbedrading kunnen de externe relaismodules ook ingezet worden op decentrale standplaatsen.

[Translate to Niederländisch:] In view of the increasing requirements being placed on safety measures up to redundant protection against gas hazards, complex gas warning systems are in demand.

The gas warning system GMA200-MT is equipped with eight internal relays. Six relays can be freely configured using the software program in order to implement safety measures and alarms. The configuration software offers numerous and flexible options like the assignment of one or several measuring points to relays, single alarms per measuring point and alarm threshold, configuration of collective or group alarms, fault messages and voting functions.

An additional relay is available for each controller as a safety-related fault message and maintenance relay.

For a further extensive implementation of safety measures, the GMA200-MT can be extended with up to 4 additional relay modules and the number of available relays can be increased to a maximum of 72. With the help of a bus wiring, the external relay modules can also be used at decentralized locations.

Kostenvoordeel bij complexe systemen met onbeperkt veel meetpunten

Conventionele installaties veruit de baas

Als grote installaties met veel meetpunten en relais gerealiseerd moeten worden, is een meer hoogwaardige sterkte van het systeem van toepassing. Door kabel besparende busverbindingen en slechts een analyse-unit voor 16 verschillende transmitters ontstaan er overtuigende prijsvoordelen ten opzichte van conventionele systemen met enkele module per meetkanaal.

Deze prijsvoordelen zijn al vanaf weinig meetkanalen merkbaar. Laat u vrijblijvend adviseren.

Door de ruimtebesparende steunrailmontage, wordt de plaats in dure schakelkasten optimaal benut.

Alle installaties in één oogopslag met de visualisering

Met de visualiseringssoftware GMA200-VS kunt u alle gasdetectiesystemen en transmitters overzichtelijk weergeven. Daarbij is het niet belangrijk hoeveel installaties u wilt integreren of aan welke transmissiekanalen u de voorkeur geeft.

U kunt de gegevens eenvoudig laten weergeven op een PC in de controlekamer of op een van de GfG TFT Touch Screen displays (8”-15” displayformaat).

U kunt voor afzonderlijke transmitters de tijdelijke verlooplijnen weergeven of uw medewerkers aanwijzingen voor de aanpak van afzonderlijke alarmgevallen direct en gericht laten weergeven.

Noodstroomvoorziening

Om ook in geval van een stroomuitval absolute veiligheid voor gevaarlijke gassen te kunnen garanderen, zijn er voor het GMA200 systeem meerdere varianten van noodstroomvoorzieningen verkrijgbaar.

Als er langere uitvaltijden tot 3 uur gecompenseerd of uitgebreide installaties voorzien worden, zijn er aparte voedingsunits verkrijgbaar met uitgebreide capaciteiten.

LED-statusweergaven

De status van het gasdetectiesysteem GMA200-MT, werking, storing en service wordt constant weergegeven via LED’s.

Grafisch display

Door het overzichtelijke concept van het gasdetectiesysteem GMA 200-MT kunnen gevaarlijke situaties snel herkend worden. Actuele meetwaarden worden constant weergegeven op het LCD-grafische display. Bij gasalarmen wordt automatisch de rode achtergrondverlichting van het display geactiveerd.

Het geïntegreerde geheugen maakt het aflezen mogelijk van de alarmfasen en van de minimale en maximale waarden per meetpunt op het LCD-display voor een eerste, snelle beoordeling van het gevaar.

Functie datalogger

Voor de opslag van de meetwaarde kan het gasdetectiesysteem GMA200-MT uitgerust worden met een Micro SD-geheugenkaart. In individueel configureerbare intervallen worden meetwaarden, gemiddelde waarden, alarmvoorvallen en storingen permanent opgeslagen en kunnen voor een analyse uitgelezen worden.

De voordelen op een rijtje

  • Vrij programmeerbare aansluiting van transmitters voor de meting van brandbare en toxische gassen/dampen en zuurstof
  • Vrij programmeerbare relais
  • Flexibel, betrouwbaar en economisch
  • Overzichtelijk LCD-grafisch display met achtergrondverlichting met stoplichtfunctie
  • Aansluiting 0,2-1mA, 4-20mA en RS485

Related Products

Kaart van GfG Locaties

GfG Nederland B.V.

Siriusdreef 17
2132 WT Hoofddorp