Polska

Product configurator

GMA200-MW4

Wandmontage

Krachtig gasdetectiesysteem voor de diverse eisen voor de meting van gevaarlijke gassen

Concept en opbouw van het gasdetectiesysteem GMA200-MW4 bieden flexibele, eenvoudige en overzichtelijke inzetmogelijkheden in industriële en commerciële toepassingen voor de meting van brandbare en toxische gassen/ dampen en voor de meting van zuurstofconcentraties.

De modulaire opbouw van het gasdetectiesysteem

Aan het gasdetectiesysteem GMA200-MW4 kunnen tot 4 transmitters aangesloten worden. Een softwareprogramma maakt de snelle en eenvoudige configuratie van de meetpunten mogelijk, ook bij uitbreidingen van al geïnstalleerde gasdetectiesystemen GMA200-MW4. Met de configuratiesoftware kunnen meetpuntaanduidingen, het type transmitter, gassoort en meetbereik evenals drie individuele of bepaalde alarmgrenswaarden per meetpunt geprogrammeerd worden.

Een microprocessor analyseert de analoge ingangssignalen van de aangesloten transmitter.

Geïntegreerde relais:

Constant stijgende eisen aan veiligheidsmaatregelen tot en met redundant uitgevoerde veiligheidsmaatregelen voor gevaarlijke gassen vereisen tegenwoordig complexe gasdetectiesystemen.

Het gasdetectiesysteem GMA200-MW4 heeft zes interne relais. Voor de realisatie van veiligheidsmaatregelen en alarmeringen kunnen vier relais via het softwareprogramma vrij geprogrammeerd worden. De configuratiesoftware biedt uitgebreide en flexibele mogelijkheden, zoals de toewijzing van afzonderlijk of meerdere meetpunten aan relais, afzonderlijke alarmeringen per meetpunt en de alarmgrenswaarde, configuratie van verzamel- of groepsalarmen, storingsmeldingen en votingfuncties.

Elk volgend relais staat ter beschikking als veiligheidsgerichte storingsmelding en als onderhoudsrelais.

Systeemfuncties: LED-weergaven

De status van het gasdetectiesysteem GMA200-MW4, werking, storing en service wordt weergegeven via LED’s.

Grafisch display

Met het overzichtelijke concept van het gasdetectiesysteem GMA 200-MW4 kunnen gevaarlijke situaties snel herkend worden. Actuele meetwaarden worden constant weergegeven op het LCD-grafisch display. Bij gasalarmen wordt automatisch de rode achtergrondverlichting van het display geactiveerd.

Het geïntegreerde geheugen maakt het aflezen mogelijk van de alarmfasen en van de minimale en maximale waarden per meetpunt op het LCD-display voor een eerste, snelle beoordeling van het gevaar.

Functie datalogger

Voor de opslag van de meetwaarde kan het gasdetectiesysteem GMA200-MW4 met een micro SD-geheugenkaart uitgerust worden. In individueel configureerbare intervallen worden meetwaarden, gemiddelde waarden, alarmvoorvallen en storingen permanent opgeslagen en kunnen voor een analyse uitgelezen worden.

De voordelen op een rijtje

  • Vrij programmeerbare aansluiting van transmitters voor de meting van brandbare en toxische gassen/dampen en zuurstof
  • Vrij programmeerbare relais
  • Flexibel, betrouwbaar en economisch
  • Overzichtelijk LCD-grafisch display met achtergrondverlichting en stoplichtfunctie
  • Wandopbouwkast, IP 65
  • De aansluiting van andere meetapparaten/transmitters met 4-20 mA uitgangssignaal is mogelijk De aansluiting van andere meetapparaten/transmitters met 4-20 mA uitgangssignaal is mogelijk

Related Products

Kaart van GfG Locaties

GfG Nederland B.V.

Siriusdreef 17
2132 WT Hoofddorp