Polska

Product configurator

Dockingstation DS220

Het MICRO IV dockingstation DS220 is een compleet apparaatmanagementsysteem, waardoor kosten en tijd bij bumptests aanzienlijk worden gereduceerd en de gasdetector gegarandeerd snel operationeel is.

Het station kan overal geïnstalleerd worden en vereist weinig ruimte. Er is geen PC-verbinding of -module nodig. Elk MICRO IV dockingstation werkt volledig onafhankelijk. Maximaal 6 apparaten kunnen tegelijkertijd getest of aangepast worden. Alle gegevens worden automatisch opgeslagen op de geheugenkaart (MMC-kaart). In geval van nood kan de geheugenkaart worden verwijderd en gegevens kunnen op de pc opgeslagen en afgedrukt worden.

Met de hulp van het MICRO IV dockingstation wordt de bumptest automatisch uitgevoerd. Visuele en hoorbare alarmen, apparaat fouten, alarmdrempels en responsietijden voor alarmen kunnen betrouwbaar en snel worden getest. Aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd door kortere servicetijden, een minimaal gebruik aan testgas en de eenvoudige bediening. Gebruikersfouten zijn bijna uitgesloten. De verkeerslichten zijn duidelijk en betekenen het volgende:

Rood     De test is mislukt

Geel      De test wordt uitgevoerd

Groen   De test is voltooid en het apparaat is klaar voor gebruik!

Related Products

Kaart van GfG Locaties

GfG Nederland B.V.

Siriusdreef 17
2132 WT Hoofddorp