Polska

Product configurator

Multi-Gas Detector Polytector III G999

met geïntegreerde aanzuigpomp en optionele radiomodule

Record brekende innovatie

De Polytector III G999 is wereldwijd de kleinste en lichtste 4-7-gassendetector met geïntegreerde elektrische aanzuigpomp en radiomodule. Afhankelijk van de sensormontage waarschuwt het apparaat voor gevaar door toxische en brandbare gassen en dampen en voor zuurstofgebrek en -overschot. Door individuele sensorcombinaties en uitgebreide accessoires voldoet de G999 aan elk eisenprofiel.

Eenvoudige bediening

De Polytector G999 is na het inschakelen klaar voor gebruik. De hoofdfuncties - piekweergave, LED-lamp, alarmreset, displayzoom en draaien van display - worden allemaal gestuurd met een eenvoudige druk op een toets. In het gebruikersmenu kan men gemakkelijk navigeren met de drie toetsen om instellingen op het apparaat te wijzigen of de datalogger af te lezen.

Mandown-alarm

Het apparaat heeft een mandown-alarm. De tijdsinterval, wanneer het alarm geactiveerd moet worden, kan individueel voor de desbetreffend vereiste situatie met een wachtwoord beveiligd ingesteld worden. Daardoor gaat er in een ernstig geval geen tijd verloren om reddingsmaatregelen te nemen.

Live meetgegevens per radio

De Polytector III kan de actuele meetgegevens per radio naar de GfG-Link of controlekamer sturen. Zo is de verantwoordelijke inzetleider altijd geïnformeerd over de actuele gevaarlijke situatie van zijn medewerkers.

GfG-Link

De GfG-Link is de veilige verbinding tussen de apparaten. Afhankelijk van de uitvoering kunnen er vier of tien gasdetectorsmet met een GfG-Link verbonden worden. Daarbij wordt de gebruikersnaam voor de snelle identificatie van het apparaat en de actuele meetgegevens op het display van de GfG-Link weergegeven. Het levensreddende mandown-alarm heeft een aparte status bij de alarmering van de GfG-Link. Hij wordt versterkt met een niet te missen akoestische signaalvolgorde en een rood knipperend alarmdisplay. Het informatiescherm aan de voorkant van de GfG-Link geeft alle verbonden apparaten weer met de actuele status. De reikwijdte bedraagt in open gebied ca. 700 m. In het ideale geval kan zo de veiligheidsstatus van de medewerkers bewaakt worden in een bereik van 1400 m.

Pagerfunctie

De verantwoordelijke inzetleider kan via de geïntegreerde pagerfunctie korte berichten naar de displays van de gasdetectors sturen. Daarbij kan hij kiezen tussen vrije teksten via een operationele PC of voorgeconfigureerde standaard berichten via de GfG-Link.

Alarmsimulatie

Om uw medewerkers voor te bereiden op een noodgeval, is de G999 uitgerust met een trainingsmodus. De inzetleider kan alarmen simuleren op de pc of op de GfG-Link en een noodsituatie realistisch trainen met zijn werknemers.

Op maat gemaakte apparaatconfiguratie

De sensorslots kunnen met het volgende aantal variabel aan sensoren toegewezen worden:

1x reactiewarmte (CC), 1x infrarood (IR), 1x foto-ionisatie (PID), 1x hybride, tot 4x elektrochemisch (EC).

Met de constructie van de G999 zijn de meest verschillende sensorcombinaties mogelijk. Zo kan het gasdetector individueel aan uw eisen aangepast worden.

High-end sensoren

Onze high-end sensoren kenmerken zich door een hele lange levensduur, een hoge meetnauwkeurigheid, een snelle responsie en een geringe kruisgevoeligheid. Bovendien zijn de apparaten en sensoren bijzonder onderhoudsvriendelijk geconstrueerd.

Het infrarood (NDIR) CO2 en CH4 betrouwbaar registreren

Met slechts één IR-meetkamer kunnen in de Polytector III tegelijk kooldioxide en koolwaterstof evenals methaan en propaan nauwkeurig gedetecteerd worden. De sensor gebruikt hiervoor tot vier gasspecifieke golflengten. Absorptietrajecten en golflengten van de straling zijn optimaal afgestemd op gassen en meetbereik. Optioneel kan de infrarood drukgecompenseerd zijn, als in geval van toepassing rekening gehouden moet worden met grotere atmosferische drukschommelingen (bijv. in de mijnbouw). Beschadigingen van de sensor door sensorgiffen, bijv. siliconenverbindingen of zwavelwaterstof, kunnen bij de IR-technologie uitgesloten worden. De IR-sensor heeft ten opzichte van reactiewarmte sensoren het voordeel dat hij zelfs bij hoge gasconcentraties niet beschadigd wordt.

PID Foto-ionisatiedetector

Licht vluchtige organische stoffen (VOC), zoals oplosmiddelen, benzine-, diesel-, stookolie- of kerosinedampen zijn al in geringe ppm- of ppb-concentraties schadelijk voor de gezondheid. De grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (MAC) voor de meeste VOC's ligt ver onder de onderste explosiegrens (LEL) en kan met reactiewarmte niet geregistreerd worden. De op isobutyleen gekalibreerde PID-sensor kan veel van deze stoffen al detecteren bij een concentratie van minder dan 1 ppm.

Hybridesensor/lekkagelokalisatie

In veel toepassingsgebieden is een eenvoudige detectie van brandbare gassen in het bereik 0-100% LEL niet voldoende. De gasdetector moeten tegelijkertijd krachtiger zijn en omvangrijkere meetbereiken afdekken. De Polytector III kan uitgerust worden met de High-End-GfG-Hybride-sensor. Deze sensor kan brandbare gassen van 0-10.000 ppm, van 0-100% LEL en van 0-100 Vol.% meten. Door het omschakelen in het apparaatmenu kan uw gasdetector in combinatie met de slimme, elektrische aanzuigpomp een krachtig zoekapparaat voor lekkages worden.

Aanzuigpomp

De geïntegreerde krachtige pomp wordt geactiveerd door het sluiten van de diffusieopeningen. Zo worden de meetresultaten van de aangezogen atmosfeer niet vervalst door gasinvloeden in de directe omgeving van het apparaat. Het zuigvermogen is ontworpen voor een afstand tot 100 m. De pomp biedt een enorme flexibiliteit bij het nemen van monsters. De veilige oplossing voor toepassing bij het uitvoeren van vrijgavemetingen in besloten ruimten, tanks, kelderputten of kanalen. Een filtersysteem beschermt de pomp en de sensoren tegen stof en vocht.

Groot display met zoomfunctie

Het overzichtelijke grafische display kan 180° gedraaid worden en kan in elke draagpositie gemakkelijk afgelezen worden, bijv. als u het aan uw kleding bevestigd heeft. Voordeel: U hebt de handen vrij en kunt alle waarden zien. De zoomfunctie van display vergemakkelijkt het aflezen, bijv. met een volgelaatmasker of zonder leesbril.

Alarmgrenswaarden

Drie alarmgrenswaarden voor zuurstof en brandbare gassen evenals twee momentele grenswaarden voor toxische gassen en twee blootstellingsalarmen zorgen voor een alomvattende bescherming van de apparaathouder. Behalve dat worden

de lange-termijnwaarde
de korte-termijnwaarde

als middenwaarde automatisch bewaakt en de gemiddelde waarde opgeslagen. Alle grenswaarden zijn, beveiligd met een code, individueel instelbaar.

Datalogger

De geïntegreerde datalogger neemt gemeten gasconcentraties en geactiveerde alarmen op tot een tijdsbestek van 500 uur. De opgeslagen gegevens kunnen via het teststation TS400 of dockingstation DS400 uitgelezen worden.

Safety meets Design

De Microtector III G999 combineert technische innovatie met een aantrekkelijk design. Onafhankelijke comités van experts bevestigen de uitstekende prestatie in design en functionaliteit, met een speciaal accent op de geringe afmeting en het buitengewoon lage gewicht. Geen andere gasdetector en waarschuwingsapparaat met geïntegreerde aanzuigpomp heeft zoveel prijzen gewonnen als de Polytector III van GfG.

Kaart van GfG Locaties

GfG Nederland B.V.

Siriusdreef 17
2132 WT Hoofddorp