Polska

Product configurator

MiniCall III

Betrouwbare bewaking van koelcircuits

Betrouwbare bewaking van koelcircuits

Koelwatercircuits met het koelmiddel ammoniak moeten voor de langdurige veiligheid van de installaties, evenals bij open systemen voor het naleven van de richtlijnen voor milieubescherming, continu op lekkages bewaakt worden.  Ammoniak is een van de vaakst ingezette koelmiddelen. Het heeft echter een sterk irriterende en bijtende werking. In installaties reageert ammoniak heel agressief en de reactie leidt bijvoorbeeld in koperleidingen vaak tot lekkages. Om gevolgschade te voorkomen en de productie niet in gevaar te brengen, moeten ammoniaklekkages vroegtijdig herkend en verholpen worden. Hiervoor worden meetapparaten voor de ammoniakdetectie geïntegreerd in het secundaire koelcircuit. Het systeem MiniCal III werd speciaal voor dit doel ontworpen. Door intensieve samenwerking met exploitanten van koelinstallaties en ruime ervaringen is een krachtig en gebruikersgericht systeem ontstaan, dat snel en eenvoudig geïnstalleerd kan worden.

Selectieve meting voor vroegtijdige waarschuwing

Om ammoniaklekkages betrouwbaar te kunnen detecteren, heeft het selectieve meetproces direct in het secundaire circuit zich bewezen. Het systeem MiniCal III meet een lekkage al in de kleinste concentraties selectief (0,2 ppm), hetzij in normale waterbekkens, in circuits of in zout watermengsels, zoals ethyleenglycol, propyleenglycol, Tyfoxit, Pekasol, enz. 

In principe wordt een onderscheid gemaakt tussen de detectie in watercircuits en zoet/zout watercircuits. In beide gevallen worden elektroden met selectieve membranen gebruikt. Door de reactie van ammoniak met het koelmedium gebeurt de ammoniakdetectie, afhankelijk van het medium en van de pH-waarden, met een ionen selectieve ammoniumelektrode of met een gasgevoelige ammoniakelektrode. Zo kan een absoluut betrouwbare uitspraak over een ammoniaklekkage gemaakt worden.
Koelsystemen met freons R22, R134a, R404a, R407c enz. FKW, FCKW worden betrouwbaar in het circuit bewaakt met speciale meetsensoren (elektronische meetelementen).

Voordelen van de selectieve meettechniek

  • Betrouwbare ammoniakdetectie
  • Snelle reactie van de elektroden
  • 1 ppm resolutie

Krachtige signaalversterker

Het hart van het systeem is de gevoelige signaalversterker, die tegelijkertijd ontworpen is als regelaar. Er wordt precies geprogrammeerd voor de vereiste toepassing en kan direct voor talrijke functies ingezet worden. De signaalversterker is heel compact en kan in aanwezige schakelkasten of wandkasten gemonteerd worden.

Het systeem informeert altijd over de gemeten concentratie, de grenswaarden bij overschrijding of onderschrijding en over de desbetreffende operationele status. De individuele systeem-ingaven en de service-instellingen worden door een wachtwoord beschermd tegen onbevoegde toegang.  

Controller

Om storingen tussen de meetketen en de controller te voorkomen, wordt de controller direct op de desbetreffende armatuur gemonteerd. De controller biedt hier een weergave ter plaatse en verstuurt het meetsignaal aan een analyse-unit en/of de controlekamer.

Meetproces

Het selectieve meetproces biedt wezenlijke voordelen tegenover de ammoniakdetectie door pH-waardemeting. Ammoniaklekkages worden vroegtijdig herkend en er kunnen direct veiligheidsmaatregelen gestart worden. Schade voor mensen, installaties en milieu worden voorkomen. Meer informatie over dit meetproces zijn als PDF-document beschikbaar.

Armaturen

De verkrijgbare armaturen zijn geschikt voor veel toepassingen. Ze zijn flexibel inzetbaar, eenvoudig te monteren en onderscheiden zich door een compacte constructie. 

Voor het opstellen van een aanbieding zijn verschillende parameters van cruciaal belang. Maak a.u.b. gebruik van de checklist voor de koelmiddeldetectie, zodat een op de desbetreffende condities afgestemde aanbieding opgesteld kan worden. De checklist is als PDF-document beschikbaar.

Related Products

Kaart van GfG Locaties

GfG Nederland B.V.

Siriusdreef 17
2132 WT Hoofddorp