Polska

Product configurator

Variocon 2010

Meten van pH, redox en chloorwaarden

Het veelzijdige systeem van de Variocon signaalversterker werd ontworpen om een marktconforme signaalversterker/regelaar in een compact ontwerp beschikbaar te stellen. De signaalversterker wordt aangeboden voor fysische grootheden, zoals pH, redox en chloormetingen. Het systeem garandeert de permanente inzet in alle waterzuiveringsinstallaties, waar pH-, redox- of chloormeettechniek nodig is. De daartoe behorende armaturen kunnen individueel ingezet worden. Dit up-to-date moderne apparaat stelt de instellingen in op behoefte basis voor meetproblemen in industriële en gemeentelijke sectoren.

Afgestemde systeemcomponenten

Het systeem Variocon is een samenstelling van optimaal gesynchroniseerde componenten. Signaalversterker, regelaar, meetelektroden en armaturen zijn gebruikersvriendelijk en op de praktijk georiënteerd.

Krachtige signaalversterker

Het hart van het systeem is de functionele signaalversterker die verschillende regelfuncties toestaat. Er wordt precies geprogrammeerd voor de vereiste toepassing en kan direct voor talrijke functies ingezet worden. De signaalversterker wordt in schakelkasten of in wandkasten gemonteerd. Het gangbare formaat van 96x96 mm past in elke uitsparing. Het systeem informeert op elk tijdstip over de gemeten concentratie, over grenswaarden bij over- of onderschrijding en over de desbetreffende operationele status. De individuele systeem ingaven en de service-instellingen worden door een wachtwoord beschermd tegen een onbevoegde toegang.

Flexibel regelbaar

Er zijn in totaal 4 relais verkrijgbaar voor de aansturing van pompen, kleppen en andere eenheden. Zo kan bijvoorbeeld de nauwkeurige dosering van chemicaliën gestuurd worden. Bovendien zorgen 2 analoge uitgangen (4-20mA) voor een veilige overdracht van de meetwaarden voor meer analyses. De controller heeft de meest verschillende regelvarianten, zodat er geen andere regelaars nodig zijn. Relais kunnen gebruikt worden voor de volgende functies: ON/ OFF; over-/ onderschrijdend; PWM-regelaar; PFM-regelaar. mA-uitgangen: lineair bereik, continuregelaar.

Speciaal afgestemde elektroden

Voor de inzet in waterzuiveringsinstallaties worden duurzame elektroden ingezet, die nauwkeurig op het systeem zijn afgestemd. De elektroden garanderen de registratie van de volgende meetbereiken:

  • pH-waarden 0....14pH
  • Vrije chloor 0....1.0 /2.5mg/l
  • Redox -1000mV ....+1000mV

De voordelen op een rijtje

  • Eenvoudige bediening - korte inbouwdiepte
  • Eenvoudige installatie - klikbevestiging
  • Compacte en robuuste constructie
  • mV-ingangen of mA-ingangen
  • Microprocessortechniek - veel regelfuncties
  • Signaalingangen en signaaluitgangen galvanisch gescheiden

Related Products

Kaart van GfG Locaties

GfG Nederland B.V.

Siriusdreef 17
2132 WT Hoofddorp