Polska

Product configurator

Gasdetectieprincipes

Elektrochemische (EC)

Een elektrochemische sensor bestaat uit een kamer met twee of drie elektroden en elektrolyt. Een membraan, zoals een poreus PTFE-folie, voorkomt dat het elektrolyt de kamer verlaat. Lees verder.

 

Chemosorptie (CS)

Bij chemosorptie is het sensorelement geïntegreerd met een diplexer. Het sensorelement heeft de mogelijkheid om zijn elektrische weerstand te wijzigen, afhankelijk van de gasconcentraties. Lees verder.

 

Charge Carrier Injection (CI)

De CI-sensor bestaat uit speciaal gasgevoelig materiaal dat de mogelijkheid heeft om ammoniak met zich te binden. Door het absorberen van NH3-moleculen worden de "Charge Carriers" van de ammoniak geïnjecteerd in het nieuwe sensor materiaal (injectie). Lees verder.

 

Katalytische verbranding (CC)

Gasdetectiesystemen voor explosieve gassen en dampen gebruiken voornamelijk het katalytische verbrandings meetprincipe. De katalytische verbrandingsmeting wordt uitgevoerd met behulp van “de brug van Wheatstone". Lees verder.

 

Infrarood (IR)

Het infrarood meetprincipe maakt gebruik van het kenmerk van gas om licht op te nemen in gedefinieerde golflengten (bands). Heteroatomische gassen zoals CO2, CH4, NO2 en C2H2 kunnen met infrarood sensoren worden gemeten. Lees verder.

 

Thermische geleidbaarheid (TC)

Thermische geleidbaarheid wordt gebruikt om gasconcentraties te meten tot 100% volume. Thermische geleidbaarheid is geschikt voor het meten van brandbare en giftige gassen. Het is echter niet geschikt voor monitoring in het LEL-bereik. Lees verder.

 

Zirkoniumoxide (ZD)

Deze methode is geschikt voor de detectie in percentage en in deeltjes per miljoen (ppm). De reactietijd van de zuurstofsensor is erg snel en het detectieprincipe heeft een goede stabiliteit en selectiviteit voor lange tijd. Lees verder

Gassen

GfG stelt compromisloze normen in gasdetectie- en sensortechnologie voor het meten en waarschuwen van potentiële gevaarlijke omgevingen. Meer dan 500 gassen kunnen worden gecontroleerd met GfG-gasdetectie apparatuur. De gassen zijn verdeeld in drie groepen: EX, OX en TOX.

 

Brandbare gassen (EX)

Alle brandbare en explosieve gassen worden gecombineerd onder de term "EX". Het LEL-bereik (onderste explosiegrens) wordt gemeten in ppm.

 

Oxygene (OX)

"OX" staat voor zuurstof. Detectie dient normaal gesproken om de lucht die we inademen te monitoren en wordt gemeten in % volume (de zuurstof in de lucht = 20,9% volume).

 

Giftige gassen (TOX)

"TOX" beschrijft alle giftige (giftige) gassen. Deze gassen worden over het algemeen gedetecteerd voor persoonlijke bescherming; Bijvoorbeeld het controleren van de MAC (drempelwaarde). Het bereik wordt gemeten in ppm.